จองรถผ่านทางไลน์

1. ทักแชทแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ รับ-คืนรถ

2. เลือกรุ่นรถที่ต้องการเช่า

3. จองรถมีค่ามัดจำจองดังนี้ รถเล็ก 500 บาท และ รถใหญ่ 1,000-5,000 บาท

4. เอกสารที่ใช้ในการจอง บัตรประชาชน, ใบขับขี่, ไฟลท์บินหรือตั๋วเดินทาง

5. แอดมินจะส่งสรุปยืนยันการจองรถให้ท่านหลังชำระค่ามัดจำจอง

6. ในวันรับรถใช้เพียงบัตรประชาชนและใบขับขี่เพื่อทำสัญญา


การนับระยะเวลา

1. เช่ารถ 1 วัน นับเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง

2. เลทเพิ่มได้ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 100 บาท

3. เลท 5 ชั่วโมงเป็นต้นไป คิดราคาเท่ากับ 1 วัน


การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า

ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ประกันรถเช่าเป็นประกัน ประเภท 1 กรณีที่มีอุบัติเหตุ มีคู่กรณี และผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก – ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม ทุกกรณีมีค่าเปิดใบเคลมประกัน2000บาท เพื่อให้ผู้เช่ามีส่วนร่วมในการระมัดระวังในการใช้รถเช่าในกรณีที่มีอุบัติเหตุ ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนต้นไม้ เสาไฟ โดนเฉี่ยวขณะจอดรถทิ้งไว้ กระจกร้าวหรือแตก ฯลฯ อันนี้ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ( 1,000 – 3,000 บาท ) และค่าขาดประโยชน์จากการเช่าตามระบุในสัญญาโดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ คิดค่าเปิดเครมประกัน 3,000 บาท และหรือค่าซ่อมรถเริ่มต้นจุดละ 1,000 -3,000 บาทต่อจุด และ หรือกรณีที่มีการจอดซ่อมแซมรถยนต์ ผู้เช่าตกลงชำระค่าขาดประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าในราคาเท่าจำนวนราคาเช่าต่อวัน จนกว่ารถจะซ่อมเสร็จสิ้น แต่ผู้ให้เช่าคิดค่าจอดได้ไม่เกิน 30000บาท ทางผู้ให้เช่าจะเก็บเงินค่าเสียหายจากผู้เช่าเบื้องต้นและจะส่งหลักฐานการซ่อมให้ผู้เช่าHow It Works

Quick & easy car rental